ЧКЕПК :: Продовжується прийом заяв та документів на денну та заочну форми навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Спеціалізація

11 клас –
Сертифікати ЗНО
(2016, 2017)

Вартість
навчання

081 ПРАВО
Цивільне і господарське право та процес, земельне, екологічне та міжнародне право.

1. Українська мова та література,
2. Історія України
Або Математика
Або Географія

9400 грн.

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Харчові технології. Виробництво харчової продукції, експертиза якості та безпека харчової продукції.

1. Українська мова та література,
2. Математика
Або Історія України
Або Біологія

8200 грн.

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Готельна справа. Ресторанна справа. Міжнародний сервіс.

1. Українська мова та література,
2. Математика
Або Історія України
Або Географія

8400 грн.

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Бухгалтерський, фінансовий облік. Інформаційні системи та технології в обліку. Оподаткування. Аудит.

1. Українська мова та література,
2. Математика
Або Історія України
Або Географія

7700 грн.

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Фінанси та фінансовий облік. Інформаційні системи та технології. Банківська справа. Страхування.

8400 грн.

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Торгівля. Організація підприємницької діяльності та маркетингу. Біржова діяльність. Товарознавство в митній справі.

8400 грн.

123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, ІТ-технології. Комп’ютерна інженерія.

1. Українська мова та література,
2. Математика
Або Історія України
Або Англійська мова

9000 грн.

242 ТУРИЗМ
Туристичне обслуговування. Міжнародний туризм.

1. Українська мова та література,
2. Географія
Або Історія України
Або Математика

9000 грн.