ЧКЕПК :: Вступ до фаху "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

01 вересня почалася навчальна практика “Вступ до фаху” для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Саме ця практика є першим кроком на шляху формування професійного лідерства та ділових якостей майбутніх фахівців, метою якої є початкове ознайомлення студентів з особливостями обраної спеціальності та набуття первинного практичного досвіду.

Програма навчальної практики «Вступ до фаху» передбачає ознайомлення студентів з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста, функціональними обов’язками та перспективами кар’єрного зростання, графіком та організацією навчально-виховного процесу у Коледжі.

Під час навчальної практики проводились зустрічі з провідними фахівцями галузі, лекції-презентації, перегляд тематичних відео-фільмів, були організовані екскурсії в сучасні магазини міста різних форм власності з метою ознайомлення з організацією торговельного обслуговування, а також в ресторанно-туристичний комплекс “Сонячна долина”.

Студенти відмітили що цей тиждень не пройшов для них дарма, вони ще більше впевнились в правильності вибору професії, яка дає можливість працевлаштуватись на підприємствах різних форм власності.