Спеціальність: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

accounters

Спеціалізація:
Товарознавство в митній справі

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація Товарознавство в митній справі
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна, заочна
Документи про освіту Диплом молодшого спеціаліста державного зразка
Атестат про повну загальну середню освіту
Свідоцтво:
- продавець продовольчих товарів
- продавець непродовольчих товарів

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство в митній справі) – нова та перспективна спеціальність, яка дозволяє нашим випускникам успішно конкурувати у сфері бізнесу та комерції, стати успішними підприємцями та керівниками, мати престижну освіту, роботу та впевненість у майбутньому. Україна потребує професіоналів, які у змозі керувати та компетентно розвивати бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги, здійснювати операції на біржах та у зовнішньоекономічній діяльності.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

Товарознавство

Митні дисципліни

Комерційна діяльність

Економіка торговельного підприємства

Основи біржової діяльності

Організація і технологія торговельних процесів

Логістика

Електронна комерція

Основи маркетингу

Основи торговельного підприємництва

Основи менеджменту

Обладнання підприємств торгівлі

Професійні компетенції майбутнього фахівця:

Фахівець повинен знати:

 • основні закономірності й сучасні досягнення в основах теорії та методології торговельної діяльності;
 • нормативні, довідкові матеріали та державні стандарти з питань стандартизації, метрології і сертифікації;
 • принципи, методи теоретичного товарознавства, закономірностей формування споживчих властивостей, якості й асортименту товарів народного споживання;
 • різноманітність об’єктів комерційної, товарознавчої та підприємницької діяльності, основні її принципи;
 • науково-теоретичні основи біржової діяльності на ринку товарів і послуг;
 • основні принципи ринкової економіки, маркетингового середовища підприємства, ринкової інфраструктури;
 • нормативно-правову базу з організації і технології торговельних процесів підприємств торгівлі, схем організації і планування операцій торговельно-технологічного процесу на роздрібних і оптових підприємствах торгівлі;
 • сутність бізнесу та підприємництва, видів підприємницької діяльності, основних форм державного регулювання, організації власної справи та аналізу діяльності підприємств бізнесу.

Фахівець повинен вміти:

 • застосовувати професійно-профільовані знання в технологічних та організаційних аспектах процесу торгівлі та послуг;
 • використовувати законодавчі акти, державні стандарти та нормативні документи для практичного виконання робіт з комерційної діяльності на ринку товарів і послуг;
 • використовувати професійно-профільовані знання та практичні навички з товарознавства продовольчих і непродовольчих товарів для практичного застосування в торговельній діяльності;
 • використовувати знання та практичні навички з технології торговельних процесів для практичного застосування в торговельній діяльності;
 • використовувати професійно-профільовані знання та практичні навички з визначення форми ринкової інфраструктури та маркетингового середовища;
 • використовувати теоретичні знання та практичні навички з організації та функціонування підприємств бізнесу, розвитку тенденцій на сучасному ринку товарів і послуг.

Сфера професійної діяльності:

Випускники спеціальності проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності, а саме: торговельних, комерційних підприємствах, у сфері послуг, сфері біржової діяльності, митних органах тощо.

 Після закінчення навчання у Коледжі майбутні фахівці можуть обіймати посади за напрямами:

Підприємництво: підприємець та керівник у сфері торгівлі, електронної комерції, консалтингу, реклами; керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо, керівник підприємства сфери послуг, директор малого підприємства.

Торгівля: директор торговельної фірми, керівник магазину, комерсант, завідувач торговельного залу, менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, надання послуг; декларант, митний брокер.

Біржова діяльність: фахівець з біржової торгівлі; брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

 Можливість розвитку спеціальності формують чинники зовнішнього середовища:

 • близькість до кордону з європейськими державами;
 • зручне та вигідне географічно-транспортне положення, оскільки для України Буковина є воротами до країн Південно-Східної Європи – через регіон проходять важливі автомобільні та залізничні шляхи як державного, так і міжнародного значення, що безперечно впливає на розвиток торгівлі, як внутрішньої, так і міжнародної;
 • соціально-економічні особливості – край має низький рівень індустріалізації території, що може сприяти розширенню потенційних можливостей розвитку торгівельної та біржової діяльності;
 • регіон характеризується переважним розвитком малого та середнього бізнесу, що є перспективним для майбутніх фахівців у галузі підприємництва.

Практичне навчання відбувається на базі Навчального магазину, автоматизованого робочого місця товарознавця, комп’ютеризованих навчальних кабінетів, де студенти опановують фахові дисципліни з використанням сучасного програмного забезпечення: 1С: Підприємство 8.3 для України, 1С: Управління торгівлею для України, 1С: Торговельне підприємство, Програми «М.Е.Док», «Арт-Звіт-Плюс», «Ліга-Закон Еліт», «Парус: Консультант», «Митний брокер» тощо.

Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Буковини.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Випускники цієї спеціалізації мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти та зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

Випускники відділення економіки та комп’ютерних технологій працюють в різних куточках нашої держави, вони є осередком кадрів в системі споживчої кооперації Буковинського краю. Серед них – видатні науковці, викладачі, голови правлінь споживчих спілок і товариств, товарознавці, менеджери, начальники відділів:

 • Апопій В.В.- доктор економічних наук, професор, проректор Львівської комерційної академії.
 • Шинкарук Л.В.- член-кореспондент академії наук України.
 • Аліман М.В. – професор кафедри історії кооперативного руху Полтавську університету економіки і права.
 • Коломієць О.М.- керуючий фірмою «Продторг», «Сучасні торговельні мережі»
 • Майданський В. – кандидат технічних наук, доцент Белгородського кооперативного інституту.
 • Яськова Т. - кандидат технічних наук, доцент Київського торгово-економічного університету.
 • Кучірко М. – заступник голови правління Івано-Франківської облспоживспілки.
 • Скорейко О. – голова правління Кіцманської райспоживспілки.
 • Істенюк Д.І. – директор Чернівецького комерційного центру.

Запрошуємо Вас відвідати Коледж та ближче познайомитись з майбутньою професією, умовами навчання та проживання студентів.