Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Лугова
Світлана Миколаївна

голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Викладає дисципліни:

 • Всесвітня історія
 • Історія України
 • Основи музеєзнавства

Герасименко
Лариса Борисівна

викладач-методист

Викладає дисципліни:

 • Культурологія
 • Історія української культури
 • Історія України

Заплітний
Дмитро Вікторович

здобувач кафедри нової та новітньої історії ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Викладає дисципліни:

 • Всесвітня історія
 • Історія України
 • Організація екскурсійного обслуговування

Доскалюк
Андрій Васильович

Викладає дисципліни:

 • Історія України
 • Людина і світ
 • Соціологія
 • Основи філософських знань

Круліковська
Наталія Іванівна

Викладає дисципліни:

 • Хімія
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Біохімія

Фенюк
Ірина Василівна

Викладає дисципліни:

 • Біологія

Сузанська
Олександра Віталіївна

Викладає дисципліни:

 • Фізика
 • Астрономія
 • Основи електротехніки

Жугаєвич
Віра Василівна

Викладає дисципліни:

 • Математика
 • Вища математика
 • Технічне креслення

Угрин
Світлана Олександрівна

Викладає дисципліни:

 • Математика
 • Вища математика

Тимофійчук
Богдан Васильович

Викладає дисципліни:

 • Математика
 • Вища математика

Лаврук
Андрій Михайлович

керівник фізичного виховання

Викладає дисципліни:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання
 • Організація спортивного туризму

Ганін
Іван Георгійович

Викладає дисципліни:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

Мартинчук
Василь Іванович

Викладає дисципліни:

 • Фізична культура
 • Фізичне виховання

НАПРЯМКИ РОБОТИ

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та сучасних форм організації навчального процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Крім того, на засіданнях комісії викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, накопичений досвід викладачами вищої категорії, проводять методичні семінари та відкриті заняття.

На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядалися такі питання:

 • застосування сучасних освітніх технологій при проведенні лекційних та практичних занять;
 • особливості проблемного навчання;
 • застосування міждисциплінарних зв’язків на заняттях;
 • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
 • тестування як основний елемент моніторингу якості навчально-виховного процесу;
 • організація науково-дослідницької роботи студентів;
 • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти та інші.