Коледж на шляху до Європейської інтеграції

Україна рано чи пізно підтвердить своє право на повноцінне членство у Європейському союзі.

Для розвитку нашої держави у напрямі євроінтеграції необхідні молоді, амбіціозні, висококваліфіковані фахівці в галузі права, економіки, менеджменту, сфери обслуговування, з поглибленим знанням іноземних мов та комп’ютерних технологій.

Тому Коледж, одноголосним рішенням педагогічного колективу, започаткував при підготовці студентів усіх спеціальностей та викладанні кожної професійної дисципліни вивчення українського і європейського досвіду професійної діяльності та принципів міжнародної співпраці між Україною та країнами Європейського союзу.

Які переваги отримають студенти в результаті таких нововведень, відображено у таблиці:

Cпеціальність:

Студенти вивчатимуть:

Право

1. Стан та розвиток української правової системи (Трудове право, Цивільне та сімейне право, Кримінальне право, Господарське право тощо).

2. Особливості застосування європейського права (при викладанні кожної фахової дисципліни). Порівняльний аналіз українського законодавства та законодавства Євросоюзу

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Принципи організації і функціонування фінансової системи в Україні. Фінансові відносини, що виникають між державою, фізичними та юридичними особами. Податкова політика, організація банківських операцій та страхових послуг в Україні.

2. Особливості фінансової системи та бюджетно-податкової політики Євросоюзу.

Облік і оподаткування

1. Організація, методика та практичні навики бухгалтерського обліку (фінансового, податкового, статистичного) та звітності в Україні.

2. Облік та звітність у Європейських країнах за міжнародними стандартами, кращий галузевий досвід.

Комп’ютерна інженерія

1. Організація комп’ютерних систем та мереж, навички програмування, принципи проектування сучасних систем захисту та оцінки інформаційної безпеки, розробка інтернет-застосувань в Україні.

2. Європейський розвиток ІТ-технологій, сфери інформаційних послуг, електронних засобів зв’язку. Світові досягнення у галузі сучасних інформаційних технологій.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Організація торгівельно-технологічних процесів, основи підприємницької діяльності та принципи ведення вітчизняного торговельного бізнесу; облік, звітність та оподаткування в торгівлі. Правові засади митної справи, митний контроль та митне оформлення в Україні.

2. Впровадження міжнародних стандартів у діяльність комерційних структур. Європейський досвід організації торгівлі та застосування електронної комерції у контексті міжнародної зв’язків.

Харчові технології

1. Властивості продуктів харчування, зберігання, переробка сировини, приготування страв, кулінарних та кондитерських виробів, організація харчування на підприємствах різних типів в Україні.

2. Особливості розвиту харчової індустрії в різних країн світу. Застосування новітніх європейських технологій з використанням різних видів сировини та сучасного устаткування.

Готельно-ресторанна справа

1. Організація ресторанної справи в Україні, управління ресторанним бізнесом, організація власних закладів ресторанного обслуговування.

2. Організація ресторанного бізнесу в європейських країнах: відмінності в класифікації та типізації закладів ресторанного господарства, особливості обслуговування відвідувачів за кордоном.

Туризм

1. Основні напрями розвитку туристичної індустрії в Україні. Методи налагодження партнерських зв’язків з закордонними асоціаціями, підприємцями та туроператорами.

2. Європейський досвід організації туристичної діяльності, визначні світові здобутки у галузі туризму.

Одночасно для студентів усіх спеціальностей планується вивчення професійно орієнтованої іноземної мови та сучасних комп’ютерних технологій.

До викладання фахових дисциплін залучатимуться педагогічні працівники Вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, кращі фахівці державних установ і організацій, провідні юристи, менеджери, бізнес-тренери, успішні власники підприємств і організацій різних галузей економіки України, європейські викладачі.

Коледж нині активно розвиває міжнародну співпрацю з Ботошанським економічним коледжем імені Октава Оніческу (Румунія), що дозволяє нам тісно вивчати особливості організації навчально-виховного процесу та практичного навчання у сусідній європейській країні та обмінюватися кращим педагогічним досвідом.

Ми сподіваємося, що такі нововведення сприятимуть підвищенню мотивації студентів до навчання, дозволять їм краще розуміти євроінтеграційні процеси та успішно реалізувати власний професійний потенціал на міжнародному ринку праці.

Інформація підготовлена за матеріалами педагогічної ради