Спеціальність: "Туризм і рекреація"


Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність 242 Туризм і рекреація
Освітньо-професійна програма 242 Туризм і рекреація
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі
повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців
на основі базової середньої освіти – 2 роки 10 місяців
Форми навчання Денна, заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Дисципліни, що формують професійні компетентності:

 • Історія та географія туризму
 • Рекреаційна географія
 • Технологія і організація туристичного обслуговування
 • Туристичне краєзнавство та країнознавство
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Економіка підприємств сфери обслуговування
 • Основи менеджменту
 • Маркетинг туризму
 • Організація готельного та ресторанного обслуговування
 • Страхування в туризмі
 • Правове регулювання туристичної діяльності

Вибіркові дисципліни ОПП Туризм 2022р. (переглянути)
Вибіркові дисципліни ОПП Туризм 2020р. (переглянути)

Кожна людина прагне реалізувати себе, досягти успіхів у бурхливому вирі життя. Перед випускниками шкіл, гімназій стоїть нелегке питання вибору майбутньої професії. Сучасний ринок праці потребує фахівців нової формації, які вміють працювати в жорстких умовах ринкової економіки.

Якщо Ви бажаєте:

 • створити власний туристичний бізнес;
 • налагоджувати партнерські зв’язки з метою просування національного туристичного продукту;
 • досягти успіху в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • на рік швидше від ровесників отримати диплом, зайнятись практичною діяльністю та поглиблювати знання у ЗВО

Якщо Ви хочете працювати:

 • менеджером з внутрішнього туризму;
 • менеджером з міжнародного туризму;
 • керівником підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;
 • агентом з організації туризму;
 • керівником туристичної групи;
 • адміністратором готелю;
 • організатором подорожей;

ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Спеціальність Туризм і рекреація затребувана сьогодні, як ніколи раніше. Пристрасть багатьох людей до подорожей важко переоцінити. При підготовці фахівців з даної спеціальності в Коледжі значна увага приділяється вивченню туристичних дисциплін та іноземних мов. Кваліфіковані викладачі Коледжу навчать Вас розробляти програми турів, визначати шляхи підвищення якості прийому та обслуговування туристів, ознайомлять з організацією та технологією надання туристичних послуг на внутрішньому та міжнародному ринку, укладати договори, комплексно досліджувати ринок туризму, вільно володіти професійними комп’ютерними програмами, мистецтвом ведення переговорів з клієнтами та партнерами.

У процесі навчання студенти проходять технологічну та професійну практику, (де оволодівають практичними навичками і вміннями кваліфікації молодшого спеціаліста)  – у туристичних фірмах та туристичних агентствах м. Чернівці та області (для більшості з них дані підприємства є першим робочим місцем), а саме: в ВАТ  «Туристичний комплекс «Черемош», готельно-ресторанний комплекс «Графська садиба», ТОВ «Комплекс – Паррус», туристичний комплекс «Маєток Сокільське», ТОВ «Бізнес –центр Буковина», ПП  «Мавіді», ДП «Чернівцітурист», ПП «Крайс», туристична фірма «Агро-тур» та ін.

Ми розкриємо Вам таємниці ефективної роботи фахівця з туристичного обслуговування в ринкових умовах

ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ  

 


View the embedded image gallery online at:
https://college.cv.ua/specialties/tourism#sigProGalleriacdd67509b6

 

Запрошуємо Вас відвідати Коледж та ближче познайомитись з майбутньою професією,
умовами навчання та проживання студентів.