Нормативні документи

 • Статут коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Кошторис на поточний рік [завантажити *.pdf ]
 • Звіт про використання та надходження коштів [завантажити *.pdf ]
 • Інформація про проведення тендерних процедур
  Вартість закупівлі товарів, послуг, робіт не перевищує ліміти Закону України «Про публічні закупівлі»
 • Штатний розпис на поточний рік [завантажити *.pdf ]
 • Звіт директора коледжу перед Чернівецькою ОСС [завантажити *.pdf ]
 • Положення про науково-методичну раду Коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Рішення науково-методичної ради Коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про організацію освітнього процесу [завантажити *.pdf ]
 • Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором
  порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором розглянуто в Положенні "Про організацію освітнього процесу", п.1.3. [завантажити *.pdf ]
 • Положення про екзаменаційну комісію Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про Приймальну комісію Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про апеляційну комісію Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Рішення Педагогічної ради Коледжу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Коледжу
  Створення коледжу Європейського типу
 • Положення про затвердження зразку та порядок виготовлення документів про вищу освіту [завантажити *.pdf ]
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти [завантажити *.pdf ]
 • Положення про відділення Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про робочі та дорадчі органи Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про структурні підрозділи Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) [завантажити *.pdf ]
 • Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
  Державне замовлення в Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі – відсутнє
 • Інформація про склад керівних органів
 • Інформація про склад наглядової ради Коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Положення про студентське наукове товариство Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]
 • Колективний договір [завантажити *.pdf ]
 • Правила внутрішнього розпорядку Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу [завантажити *.pdf ]