7.2.1. Результати комплексних кваліфікаційних екзаменів

- освітньо-професійна програма Право спеціальність 081 Право (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Харчові технології спеціальність 181 Харчові технології (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Туризм спеціальність 242 Туризм (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Облік і оподаткування спеціальність 071 Облік і оподаткування (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ККЕ)

- освітньо-професійна програма Комп’ютерна інженерія спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (ККЕ)