7.2.2. Результати освітньої діяльності здобувачів освіти за 2021-2022 н.р.

- освітньо-професійна програма Право спеціальність 081 Право ( зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Харчові технології спеціальність 181 Харчові технології (зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Готельно-ресторанна справа спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа (зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Туризм спеціальність 242 Туризм (зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Облік і оподаткування спеціальність 071 Облік і оподаткування (зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (зведена відомість)

- освітньо-професійна програма Комп’ютерна інженерія спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія (зведена відомість)