ЧКЕПК :: Науково-практична конференція у ЛТЕУ

23 травня 2019 року на базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася ХVІ науково-практична конференція студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки на тему “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, на якій було обговорено актуальні питання економічного розвитку національної економіки та розглянуті проблеми подальшого її реформування на основі впровадження інновацій у діяльність вітчизняних підприємств.

Організатор заходу – Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” Центральної спілки споживчих товариств України. На конференцію було подано 34 наукові доповіді студентів з Львівського торговельно-економічного університету, Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Вінницького кооперативного інституту, Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М. П. Сая, Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу, Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно-економічного університету, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Чернігівського кооперативного коледжу, Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

Відкрила науковий форум вітальним словом член Правління Укркоопспілки, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки, директор НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. Л. Г. Войнаш. Лідія Герасимівна привітала учасників конференції та побажала їм плідної наукової роботи та дискусії з проблематики інноваційної діяльності підприємств. У вітальному слові ректор університету, професор П. О. Куцик привітав учасників конференції та побажав їм нових наукових звершень та набуття навичок і компетенцій для поглиблення своїх знань, необхідних для подальшого працевлаштування в умовах висококонкурентного економічного середовища, що динамічно змінюється. Наукова тематика робіт учасників конференції охопила актуальні для подальшого розвитку економіки України питання.

Студенти нашого закладу теж взяли участь в конференції зі змістовними доповідями. Студент 3 курсу юридичного відділення Роман Мар’ян досліджував питання емансипації неповнолітніх осіб, які бажають займатися підприємницькою діяльністю, за що отримав схвальні відгуки. Студентка 2 курсу коледжу Язилець Катерина аналізувала стан та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

При підведенні підсумків конференції Л. Г. Войнаш звернула увагу на високий науковий рівень наукових досліджень учасників конференції та велике практичне значення представлених результатів. У свою чергу, ректор Університету, професор П. О. Куцик запросив студентів після закінчення коледжу продовжити навчання в Університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр.