ЧКЕПК :: Вступ до фаху Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

З 02 по 06 вересня для студентів 2-го курсу спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність було організовано проведення навчальної практики "Вступ до фаху".

Навчальна практика "Вступ до фаху" передбачена навчальним планом, проводиться в перший тиждень третього семестру та є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу та практичної підготовки студентів.

Саме ця практика є першим кроком на шляху формування професійного лідерства та ділових якостей майбутніх фахівців, метою якої є початкове ознайомлення студентів з особливостями обраної спеціальності та набуття первинного практичного досвіду.

Під час навчальної практики "Вступ до фаху" для зустрічі зі студентами був запрошений директор ТОВ "Універсам" Андрусяк І.М. Зустріч з представником бізнесу була корисна тим, що студенти мали змогу почути корисні поради успішної людини та навчитися визначати власні пріоритети на шляху, який обрали.

Проводились екскурсії на найкращі торговельні підприємства, такі як: ТОВ "Універсам", ТОВ САВ Дістрибьюшн тощо. Зокрема, менеджер з кадрів ТОВ " Епіцентр К " Лариса Флорівна, розповіла студентам про асортиментну політику підприємства, формування цін, перспективний ріст працюючих .

Студенти відмітили, що цей тиждень не пройшов для них дарма, вони ще більше впевнились в правильності вибору професії, яка дає можливість працевлаштуватись на підприємствах різних форм власності.