ЧКФКЕП:: Активна співпраця продовжується

В рамках співпраці між Чернівецьким кооперативним фаховим коледжем економіки і права та Львівським торговельно-економічним університетом 16 лютого 2022 року відбулася перевірка рівня знань та професійних навичок студентів випускних груп спеціальностей 081 Право, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм професорсько-викладацьким складом ЛТЕУ.

За результатами проходження перевірки якості підготовки фахівців у формі тестування з фахових дисциплін, студенти Коледжу показали достатній рівень знань, який відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та забезпечує мобільність випускників на ринку праці.

На спільному засіданні науково-педагогічних працівників Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права та Львівського торговельно-економічного університету було відзначено, що такі форми роботи в рамках співпраці між закладами вищої освіти дають можливість достатньо об’єктивно оцінювати ефективність роботи педагогічного колективу коледжу та розробляти дієві шляхи удосконалення підготовки фахівців.

Після тестування відбулася дружня та відверта розмова за круглим столом за участю ректора ЛТЕУ, доктора економічних наук, професора Куцика Петра Олексійовича, декана юридичного факультету, професора Котухи Олександра Степановича, декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування, кандидата технічних наук, доцента Гаврилишина Володимира Володимировича та відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, кандидата економічних наук, доцента Бойка Руслана Володимировича про особливості вступної кампанії 2022 року, норми академічної доброчесності та усвідомлення її цінності і стандартів дотримання під час освітнього процесу у Львівському торговельно-економічному університеті та про роль органів Студентського самоврядування у формуванні успішної особистості.

Кращі студенту Коледжу були запрошенні до Львову на зустріч з професорського-викладацьким складом Львівського торговельно-економічного університету.