ЧКФКЕП :: Наукова діяльність молодих дослідників

Наука завжди залишається тією рушійної силою, яка забезпечує прогрес, не зважаючи на складні сучасні реалії. У цих умовах освітній процес потребує нових форм та методів роботи зі студентами, але основним залишається формування сучасного фахівця як гармонійно розвиненої людини, яка володіє високими особистісними якостями і при цьому має можливість максимально реалізувати свій науковий та інтелектуальний потенціал. З огляду на це, у Чернівецькому кооперативному фаховому коледжі економіки і права особливу увагу викладачі приділяють роботі з обдарованою молоддю та її залученню до науково-дослідної і науково-практичної роботи.

Студенти беруть безпосередню участь у проведенні наукових досліджень, уміють аналізувати та узагальнювати отримані наукові результати, а також представляють їх спільноті шляхом виступів та обговорень на семінарах, круглих столах, конференціях, опублікування наукових статей протягом навчального року.

Для узагальнення результатів наукової роботи студентів коледжу за поточний навчальний рік та оприлюднення результатів дослідницької діяльності, 28 березня 2023 р. у Коледжі була проведена підсумкова науково-практична конференція на тему: «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства», під час якої були заслухані та обговорені доповіді студентів – науковців, з актуальних питань економічного розвитку національної економіки та розглянуті проблеми подальшого її реформування на основі впровадження інновацій у діяльність вітчизняних підприємств. Конференція вже стала традиційною та проводиться двадцятий рік поспіль. У заході взяли участь представники всіх спеціальностей коледжу, визначені кращими на конференціях відділень:

- «Комп’ютерна інженерія» – Ілля Лаба;

- «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» – Оксана Тикинюк;

- «Право» – Надія Калинич;

- «Туризм і рекреація» – Вероніка Паладян, Сніжана Козмей;

- «Підприємництво та торгівля» – Діана Романюк;

- «Готельно-ресторанна справа» – Олександр Маротчак, Марія Корня;

- «Харчові технології» – Діана Калинюк.

Для багатьох студентів це була перша спроба таких досліджень, але, незважаючи на це, більшість з доповідей свідчать про достатньо високий рівень науковості, гідні перспективи розвитку студентської наукової думки.

Рішенням науково-методичної ради Коледжу за результатами проведення конференції кращими визнано три студентські наукові роботи, серед яких право представити Коледж на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України, м. Львів, надано студентам:

-Надії Калинич, студентці юридичного відділення, із доповіддю «Сучасні виклики та перспективи розвитку міжнародної безпеки: проблемні питання», науковий керівник – Тетяна Модель;

- Лабі Іллі, студенту відділення економіки та комп’ютерних технологій, із доповіддю «Цифровізація E-commerce», науковий керівник – Анжела Грод.

Доповідь Діани Калинюк на тему: «Доцільність створення екоглемпінгів у Західній Україні», науковий керівник - Тетяна Переверзева, буде подана до збірника наукових публікацій Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету.

 

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ ТА БАЖАЄМО ЇМ УСПІХІВ ТА ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ!

View the embedded image gallery online at:
https://college.cv.ua/904-2023-04-04-konf#sigProGalleriad01e0915f8