Міжнародна освітня співпраця Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Імплементація Угоди про асоціацію України з ЄС (повна назва Association Agreement betneen the European Union the European Atomic Energe Community and their member states, of the one part, and Ukraine, of the othet part) передбачає, зокрема, інтеграцію освітнього простору, запровадження в українських освітніх закладах принципів освітньої діяльності ЄС.

Такий же вектор розвитку обраний споживчою кооперацією України, яка стала членом Міжнародного кооперативного альянсу, європейських кооперативних об’єднань (Euro – COOP, Cooperatives Europe) та інших.

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж з 2008 року став активним учасником міжнародної освітньої співпраці – в рамках Угоди про співробітництво в галузі освіти між Ботошанським повітом (Румунія) та Чернівецькою областю, підписаною 19 червня 2008 року, на підставі ст.11 Протоколу про співробітництво в галузі освіти між МОН України та Міністерством виховання і досліджень Румунії за напрямками:

 • обмін досвідом організаційної роботи;
 • обмін вчителями-предметниками;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • партнерство між навчальними закладами Румунії та України.

Відповідно до п.4 вказаної Угоди, 15.10.2010 року підписано Угоду між Ботошанським економічним коледжем імені Октава Оніческу (Румунія) та Чернівецьким кооперативним економіко-правовим коледжем, яка передбачає:

 • обмін досвідом з організації навчальної та наукової роботи;
 • сприяння у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів;
 • обмін студентами та викладачами з метою удосконалення форм і методів педагогічної діяльності;
 • вивчення досвіду румунських колег щодо участі у грантових освітніх програмах Еразмус + за галузями освітньої діяльності тощо.

За міжакредитаційний період робота активізувалась за напрямами:

 • спільні симпозіуми та наукові конференції студентів та викладачів (2 рази на рік – у Румунії та Україні);
 • обмін досвідом роботи органів студентського самоврядування, волонтерської діяльності студентів, колективами художньої самодіяльності;
 • обмін навчально-методичною літературою;
 • стажування, перепідготовка, підвищення кваліфікації викладачів з видачею свідоцтв-сертифікатів;
 • участь у розширених засіданнях педагогічних рад, семінарах із впровадження інноваційних форм і методів навчання (2 рази на рік, у кожному коледжі);
 • спільні наукові дослідження, друк їх результатів у фахових виданнях;
 • обмін студентами: для проходження практики, захисту результатів практики, участь у освітніх заходах тощо;
 • вивчення, аналіз, запровадження досвіду з формування професійних компетентностей студентів; обмін делегаціями для уточнення навчальних планів та робочих програм тощо.

На сьогодні коледжі домовились про видачу Ботошанським коледжем випускникам Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу (які пройшли додаткове навчання та практику) Посвідчень-сертифікатів про отримання робітничих професій.

З такою ж метою 15.02.2017 року заключена Угода з Ботошанською Професійною Школою Кооперації. У даний час іде робота над узгодженням навчальних планів та програм для взаємовигідної тісної співпраці у європейській кооперативній асоціації «Euro – COOP».

Кооперативна міжнародна освітня співпраця розвивається з Гомельським торговельно-економічним коледжем Білоруської кооперативної спілки.

Львівський торговельно-економічний університет залучає до міжнародної співпраці Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж через спільну діяльність із навчальними закладами Європи та інших країн світу (договір від 24 листопада 2017 року).

Коледж усвідомлює важливість європейської освітньої співпраці; впроваджує в освітній процес ефективні інноваційні підходи: кожна фахова дисципліна навчальних планів всіх спеціальностей Коледжу передбачає розгляд аналогічних дисциплін чи окремих розділів, тем у європейських закладах освіти.

Однак, недостатні темпи імплементації Угоди Україна – ЄС сповільнюють європеїзацію української освіти. Наприклад, програма Європейського союзу «Erasmus+» («Безперервна освіта»), яка надає можливість навчатись, проходити стажування або викладати в будь-якій країні Євросоюзу, поки-що нам недоступна, тому що розрахована на громадян євроспільноти.

Пропозиції Коледжу щодо поглиблення співпраці, спільної участі у наукових грантових програмах, підвищення кваліфікації надані партнерам, розглядаються ними і поступово реалізуються. Для цього Коледж успішно пройшов реєстрацію у загальноєвропейському реєстрі вищих навчальних закладів ЕСАS.

Активізація міжнародної співпраці, запровадження міжнародних освітніх стандартів, у першу чергу Євросоюзу, зумовлюється ще й тим, що Коледж виконує Програму підвищення якості освіти та освітньої діяльності в закладах вищої освіти споживчої кооперації України.