Обирай спеціальність:

finance 
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ
ТА ФОНДОВИЙ РИНОК
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок
Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти

Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Фінансовий директор, комерційний директор, начальник фінансового відділу, начальник відділення банку, страховий агент, інвестиційний менеджер, власник бізнесу, менеджер з продажу фінансових продуктів, керівник підприємства, керівник бюджетної організації, керівник фіскальних, фінансових та казначейських органів – це далеко не повний перелік посад, які може займати фінансист.

Таким чином, спеціальність фінансиста є досить багатогранною.

Фахівець з фінансів затребуваний не тільки в державних організаціях, установах, приватних підприємствах, але і фізичних осіб. Наприклад, останнім часом фінансисти часто стають особистими консультантами тих людей, які торгують на фондових і валютних біржах.

При цьому фінансисти можуть розраховувати на гідну оплату праці навіть на самому початку свого трудового шляху.

Нині фінансистами називають випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». І ті, хто обрав дану спеціальність, виявилися завбачливими, адже за версією журналу «Фокус» фінансова діяльність входить до 15 найперспективніших галузей, а фінансистів визнано однією з 20 найперспективніших і високооплачуваних професій.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Загальнодержавні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси підприємств і організацій
 • Фінансовий облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Гроші та кредит
 • Банківські операції
 • Бухгалтерський облік і звітність у банківській сфері
 • Бюджетна система
 • Казначейська справа
 • Страхові послуги
 • Економіка та економічний аналіз
 • Податкова система
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Випускники даної спеціальності Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в:

 • управліннях та відділах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
 • фінансово-кредитних установах;
 • банківських установах;
 • органах соціального забезпечення;
 • державному казначействі;
 • бюджетних установах;
 • страхових компаніях;
 • консалтингових організаціях;
 • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях;
 • комерційних структурах;
 • на виробництві;
 • торгівлі, закладах ресторанного господарства, у сфері послуг;
 • органах охорони здоров’я, освіти;
 • на біржах;
 • інвестиційних компаніях.

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду фінансиста, економіста з фінансової роботи, касира, брокера, дилера, бухгалтера-фінансиста, працівника банку, помічника фінансиста, страхового агента, інспектора з контролю за цінами, кредитного інспектора тощо.

У коледжі створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. У навчальному процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансовій та банківській сферах, впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням, створено навчальний банк «Укоопспілка», де студенти опановують практичні навички та вдосконалюють теоретичні професійні знання.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, професійних семінарах, які проводяться на рівні коледжу, в фінансово-кредитних, банківських, страхових установах та організаціях міста та області.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!

View the embedded image gallery online at:
http://college.cv.ua/specialties/finance#sigProGalleriad61343a674