Спеціальність: "Фінанси, банківська справа і страхування"

finance
Спеціалізація: Фінанси, банківська справа, страхування, міжнародні фінанси
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізація Фінанси, банківська справа, страхування, міжнародні фінанси
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна
Документи про освіту Диплом молодшого спеціаліста державного зразка
Атестат про повну загальну середню освіту
Свідоцтво оператора комп’ютерного набору

Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним з найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств та організацій, формувати фінансові стратегії розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм національних та міжнародних підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Фінанси, фінанси підприємства
 • Фінансовий облік
 • Банківські операції
 • Економіка підприємства
 • Податкова система
 • Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • Бюджетна система
 • Гроші та кредит
 • Казначейська справа
 • Економічний аналіз
 • Страхові послуги
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

Професійні компетенції майбутнього фахівця:

Фахівець повинен знати:

 • національні та міжнародні стандарти, нормативні, методичні та інструктивні матеріали з питань організації фінансової діяльності, ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності;
 • основи трудового, господарського, та податкового законодавства;
 • принципи планування, організації та прогнозування фінансової діяльності підприємств;
 • систему здійснення грошових платежів та розрахунків;
 • шляхи формування та використання фінансових ресурсів підприємств;
 • порядок формування доходів, фінансових результатів та оподаткування;
 • методи фінансового контролю та аналізу фінансового стану підприємств;
 • принципи діяльності бюджетної, податкової та банківської систем України;
 • бюджет держави та органів місцевого самоврядування, державні фінанси;
 • облікові процедури та складання звітності комерційних банків, кредитних організацій та інших кредитно-фінансових установ;
 • основи біржової, депозитарної, розрахунково-клірингової діяльності, організацію торгівлі на фондовому ринку;
 • види страхової діяльності в Україні, порядок укладення та ведення страхових договорів, проведення актуарних розрахунків, оцінка показників діяльності страхової компанії;
 • особливості здійснення міжнародних розрахунків та розрахунків із зовнішньоекономічної діяльності;
 • сучасні інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах.

Фахівець повинен вміти:

 • здійснювати фінансове планування й прогнозування, розробляти поточні фінансові плани та бюджети;
 • здійснювати фінансові розрахунки щодо потреби у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • розробляти та впроваджувати заходи щодо зменшення витрат і збільшення прибутку підприємства;
 • визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів;
 • здійснювати контроль за рухом грошових коштів та за використанням фінансових ресурсів;
 • складати оперативну та фінансову звітність;
 • здійснювати фінансовий контроль, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності;

У сфері банківської діяльності фахівець повинен вміти:здійснювати всі види банківських операцій їх облік та аналіз; проводити розрахунки і складати звітність комерційних банків, кредитних організацій та інших кредитно-фінансових установ; володіти практичними навичками щодо здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлювати операції з надання кредитів, здійснювати контроль за їх використанням та погашенням; проводити факторингові, лізингові операції, операції з цінними паперами та іноземною валютою; забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проведення фінансово-економічних розрахунків.

У галузях страхування фахівець повинен вміти: вільно проводити розрахунки за всіма видами страхової діяльності, виконувати роботу з укладення і ведення страхових договорів, виконувати операції з перестрахування та співстрахування, здійснювати облік страхових операцій та аналіз показників діяльності страхових компаній.

Випускники даної спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування проходять практику, стажування та в подальшому працевлаштовуються в:

 • управліннях та відділах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
 • фінансово-кредитних установах;
 • банківських установах;
 • органах соціального забезпечення;
 • державному казначействі;
 • бюджетних установах;
 • страхових компаніях;
 • консалтингових організаціях;
 • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях;
 • комерційних структурах;
 • на виробництві;
 • торгівлі, закладах ресторанного господарства, у сфері послуг;
 • органах охорони здоров’я, освіти;
 • на біржах;
 • інвестиційних компаніях.

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду фінансиста, економіста з фінансової роботи, касира, брокера, дилера, бухгалтера-фінансиста, працівника банку, помічника фінансиста, страхового агента, інспектора з контролю за цінами, кредитного інспектора тощо.

У коледжі створені всі умови для якісної підготовки фахівців, розвитку творчого потенціалу студентів, навчання та виховання обдарованої молоді. У навчальному процесі використовується найсучасніша мультимедійна техніка, вивчаються інформаційні системи і технології, що застосовуються у фінансовій та банківській сферах, впроваджуються комп’ютерні технології з ліцензованим програмним забезпеченням, створено навчальний банк «Укоопспілка», де студенти опановують практичні навички та вдосконалюють теоретичні професійні знання.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» поглиблюють фахові знання у предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, професійних семінарах, які проводяться на рівні коледжу, в фінансово-кредитних, банківських, страхових установах та організаціях міста та області.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!

View the embedded image gallery online at:
http://college.cv.ua/specialties/finance#sigProGalleriad61343a674

Випускники відділення економіки та комп’ютерних технологій працюють в різних куточках світу а також нашої держави, вони є левовою часткою кадрів в системі споживчої кооперації Буковинського краю. Серед випускників економічного відділення видатні науковці, викладачі, голови правлінь споживчих спілок і товариств, головні бухгалтера, бухгалтера-ревізори, начальники відділів та фахівці у страхових компаніях, банківських установах, приватному секторі, та багато багато інших.

Нашою гордістю є:

 • Філіпчук Д. М. – голова правління спілки споживчих товариств Чернівецької області
 • Батринюк В. Д. – заступник голови правління Чернівецької облспоживспілки
 • Бойчук Т. І. – начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та корпоративних справ Чернівецької облспоживспілки
 • Бондарюк Н. В. – головний бухгалтер ПСК “Коопмаркет” Глибоцького споживчого товариства
 • Будников І. С. – головний бухгалтер правління Чернівецької облспоживспілки
 • Гонтов’юк Я. М. – голова ревізійної комісії Чернівецької облспоживспілки
 • Григоряк Л. Н. – заступник начальника управління бухгалтерського обліку фінансів та корпоративних справ Чернівецької облспоживспілки
 • Гладкий В. П. – голова правління Хотинської РСТ
 • Лозова М. В. – головний бухгалтер Сокирянського районного споживчого товариства
 • Лисюк А.В. – головний бухгалтер Новоселицької райспоживспілки
 • Майстрюк В. І. – головний бухгалтер Глибоцької райспоживспілки
 • Могилевич І. І. – голова правління Глибоцької райспоживспілки
 • Скорейко О. О. – директор Кіцманського кооперативного підприємства
 • Чебан С. М. – начальник Представництва ТДВ “Страхова компанія “Укоопгарант” в Чернівецький області
 • Шкварчук М. В. – бухгалтер-ревізор Чернівецької облспоживспілки
 • Багрій К. Л. - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
 • Фоменко А. Л. - кандидат економічних наук, викладач кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ
 • Горобець Ю. Д. – головний бухгалтер Хотинського Фонду соціального страхування
 • Печерська В. В. - головний державний податковий ревізор ДПС в місті Чернівці
 • Долиняк К. О. – власник та керівник підприємств ресторанного господарства, м. Чернівці
 • Плав’юк Н. І. – фінансовий директр ДП “Ніко – Чернівці”
 • Фонарюк А. А. – директор магазиу “Техноцентр”, м. Хотин

та багато-багато інших випускників...

 

Потрібні розумні, освічені люди.
В міру наближення людства до кращого життя
кількість цих людей збільшуватиметься,
поки не становитиме більшості
А.П. Чехов