З історії виникнення і розвитку навчального закладу

Чернівецький кооперативний технікум (з 2000 року – кооперативний економіко-правовий коледж) було відкрито у жовтні 1940 року рішенням Укоопспілки на основі постанови Ради Народних комісарів УРСР.

Перші студенти

На 1940-1941 навчальний рік до технікуму було прийнято 316 учнів.

Лихоліття війни

Лихоліття Великої Вітчизняної війни перервали роботу технікуму: з 1 травня 1941 року по 25 травня 1944 року технікум не працював.

Відновлення роботи

Виконуючи постанову №485 Ради народних комісарів від 15 травня 1944 року Чернівецький виконавчий комітет приймає постанову №96 від 31 травня 1944 року «Про відновлення діяльності Чернівецького технікуму споживчої кооперації».

Даною Постановою передбачалось відновити вже у ІІ кварталі 1944 року планово-статистичне і облікове відділення. На 1944-1945 навчальний рік затвердили план прийому студентів на І курс – 90 осіб.

mh1

Навчальний корпус технікуму на той час мав 21 кімнату загальною площею 665 кв.м. У перші роки навчання 5 кімнат використовувались як навчальні аудиторії, а інші - як кімнати і службові приміщення. Працювали кабінети обліку і планування, товарознавства, навчальний магазин, бібліотека, хімічна лабораторія, військовий кабінет, дві кімнати з фізичної підготовки.

Освітлення було електричне, опалення пічне. Заняття проводилися в одну зміну. Книжковий фонд бібліотеки складав 4000 екземплярів.

За період з 20 травня 1944 року по 1 серпня 1946 року при технікумі існувала взуттєва майстерня, де працювали 2 майстри.

Розширення матеріальної бази та організація навчального процесу

У 1945 році технікуму було виділено земельну ділянку, яка розташовувалася у с. Валя-Кузьмін,  площею 2 га. Земля використовувалася під посіви картоплі – 1 га, огірків – 0,15 га, інших овочів – 0,10 га.

Архівні матеріали свідчать: «Технікум має у господарстві 1 коня незадовільної вгодованості, чотирьох поросят, 1 бика середньої вгодованості. Кінь і поросята знаходяться у дворі гуртожитку».

В 3-х будинках гуртожитку нараховувалось 24 кімнати загальною площею 720 кв.м., з кухнею в одному з приміщень.

mh2

В перші повоєнні роки викладачі технікуму, яких налічувалося 18 осіб, та його вихованці прикладали немало зусиль для створення основи матеріальної бази та організації навчального процесу.

 

Перший випуск

Перший випуск спеціалістів відбувся у 1946 році. 51 випускник - 38 з них бухгалтерського та 13 випускників планового відділень отримали дипломи та були направлені для роботи в систему споживчої кооперації області.

 

Об'єднання

В 1959-1960 рр. до технікуму було приєднано торгово-кооперативне училище в приміщенні по провулку Кармелюка, 6 (сьогоднішня адреса коледжу). З часом училище було ліквідоване, а педагогічні колективи об’єднанні.

За роки існування матеріальна база технікуму не тільки розвивалась, а й удосконалювалася.

Новий гуртожиток

У 1968 році побудований гуртожиток №1 за адресою: ІІ провулок Кармелюка, буд. 3, на 240 місць.

Нові навчальні корпуси

У січні 1971р. введено в експлуатацію другу частину навчального корпусу, де окрім навчальних аудиторій, розмістилися спортзал, тир, бібліотека з читальним залом та книгосховищем.

mh3

 

Унікальна система телебачення

У другій половині 70-х років була створена внутрішня система телебачення, яка приймала центральні передачі республіканського та союзного призначення, на її базі створювалися навчальні відео матеріали, накопичувалася відеотека уроків, вечорів-зустрічей, політінформацій, бесід з практичними працівниками.

Телестудія технікуму сприяла впровадженню нових форм і методів у навчально-виховний процес та не мала на той час аналогів в інших навчальних закладах України, тому робила технікум унікальним.

Відкриття правознавчого відділення

У 1978 році у технікумі, вперше в Україні, було відкрите правознавче відділення.

Технікум бере участь у змаганні за право називатися зразковим навчальним закладом. В області він стає базовим навчальним закладом.

mh4

 

Перший випуск юридичного відділення

80-ті роки: відбувся перший випуск студентів юридичного відділення, які поповнили кадри  підприємств і організацій споживчої кооперації та правоохоронних органів Чернівецької області.

У технікумі розпочата освітня діяльність, пов’язана з наданням повної загальної середньої освіти, і  з того часу студенти мають змогу вступати до технікуму  на базі восьмирічної (нині дев’ятирічної) школи.

mh5

 

Ще один новий гуртожиток

У 1984 році збудовано гуртожиток №2 за адресою Салтикова-Щедріна, будинок 35 з розрахунковою потужністю 550 місць.

Технікум вважається найкращим в області за рівнем матеріально-технічної бази.

mh6

 

Інформатизація

У 90-х роках широкого розмаху набуває інформатизація навчально-виховного процесу, облаштовуються перші сучасні комп’ютерні класи, створюється окремий структурний підрозділ - комп’ютерна лабораторія, викладачі оволодівають методикою створення перших навчальних комп’ютерних програм.

mh7

Все це дозволяє піднести методику викладання та навчання на якісно новий рівень та надає можливість розпочати створення електронної навчально-методичної бази технікуму.

Реорганізація

У 2000 році відбулося реорганізація навчального закладу. Відповідно до постанови правління Чернівецької обласної спілки споживчих товариств №76 від 22 червня 2000 року на базі Чернівецького кооперативного технікуму створено Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж.

mh8

Нове тисячоліття приносить навчальному закладу значне оновлення матеріально-технічної бази, відкриваються нові спеціальності  «Фінанси» та «Організація обслуговування населення».

Значно активізується наукова діяльність викладачів та студентів коледжу. У навчальний процес впроваджуються новітні педагогічні технології. Педагогічні працівники коледжу щорічно приймаю участь у всеукраїнському конкурсі «Кращий викладач року» між навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації системи «Укоопспілка», де займають призові місця.

Співпраця

Відповідно до Болонської конвенції, з метою координації діяльності вищих навчальних закладів різних форм власності та рівнів акредитації, поглиблення теоретичних та практичних знань студентів  у 2006 році спільним постановою-наказом Міністерства освіти і науки України та Центральної спілки споживчих товариств України «Укоопспілка» створюється навчальний комплекс «Кооперація» у складі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу. Щорічно до числа студентів університету в рамках даного комплексу зараховується близько 180 випускників коледжу.

СЬОГОДЕННЯ

Протягом всього періоду існування навчального закладу підготовлено понад 33 тисячі фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання.

За  роки своєї діяльності наш навчальний заклад став одним із відомих закладів  системи споживчої кооперації України.Вагомий внесок у справу становлення, розвитку  та процвітання рідного кооперативного закладу внесли його керівники.

Директорами технікуму у різні періоди були мудрі наставники, творчі особистості, справжні фахівці своєї справи:

  • з 20 травня 1944р. по 20 лютого 1945 р. -  А. Р. Тараненко
  • з 20 лютого 1945р. по травень 1955р. –  Яків Тимофійович Антонов
  • з травня 1955р. по листопад 1987р. – Василь Федотович Коперсак
  • з березня 1988р. по грудень 1998р. – Іван Олександрович Малюх
  • з грудня 1998р. по серпень 2003р. – Ольга Дмитрівна Добрянська
  • з жовтня 2003 р. і понині –  Степан Андрійович Кошкаров

Неоціненний вклад у справу підготовки кадрів та виховання студентської молоді внесли організатори та керівники навчально-виховного процесу  - заступники директора з навчальної роботи:

  • з липня 1956р. по вересень 2000р. - Ніна Олександрівна Уткіна
  • з серпня 2000р. по вересень 2003р. -  Лариса Борисівна Герасименко
  • з вересня 2003р. і понині –  Наталія Віталіївна Сасоліна

Нелегкою щоденною працею багатьох викладачів  технікуму-коледжу зміцнювалися загальні педагогічні принципи, відшліфовувалася педагогічна майстерність, удосконалювалась методика викладання, накопичувався великий педагогічний досвід, народжувалися і закріплювалися  певні традиції  навчальної та виховної діяльності.

Про нас (Коледж сучасний). Читати далі ...