ОБИРАЙ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування
Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін підготовки на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки
на основі базової середньої освіти – 3 роки
Форми навчання денна, заочна
Документи про освіту Диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка
Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти


Бухгалтер – це професія, яка завжди була й буде однією з найбільш затребуваних на ринку праці і ніколи не втратить своєї актуальності! Жодне підприємство, державне чи приватне, не може здійснювати господарську діяльність без бухгалтерського обліку. Бухгалтерів зараховують у штат співробітників або користуються послугами бухгалтерського супроводження, на яких спеціалізуються консалтингові та аутсорсингові компанії.

Бухгалтер виконує відповідальну ділянку роботи, від якої напряму залежить фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання. В обов’язки даного фахівця входить організація та ведення управлінського та податкового обліку, нарахування заробітної плати співробітникам, ведення розрахунків з контрагентами, з бюджетом, з фінансовими органами; розробка заходів, спрямованих на скорочення витрат та податкові відрахування, вишукування резервів збільшення доходності та прибутковості бізнесу, формування і здавання фінансової та податкової звітності. Окрім того, бухгалтер є головним контролером збереження майна та фінансових ресурсів, він організовує та бере безпосередню участь в інвентаризаціях товарно-матеріальних цінностей, активно взаємодіє з банками та кредитними організаціями, займається зовнішньоекономічною діяльністю.

Сучасний бухгалтер – це універсальній фахівець, який володіє необхідним багажем знань з фінансів, оподаткування, права, економічного аналізу, ревізії, аудиту, страхування тощо. Бухгалтер вміло використовує інформаційні системи і технології: на сьогоднішній день бухгалтери працюють переважно з комп’ютеризованими формами обліку та формуванням електронної звітності. Заробітна плата бухгалтера в Україні прямує до європейської і завжди на 20-30 відсотків вище, ніж в середньому на ринку праці, а доходи бухгалтера зі знанням іноземної мови зростають одразу вдвічі. Справжніх професіоналів бухгалтерської справи завжди чекають посади ревізорів, податківців, аудиторів, фінансових директорів та керівників підприємств і організацій. Це означає, що перспективність даної професії досить висока, а бухгалтер – ключовий і завжди цінний співробітник.

В РАМКАХ ОПП МИ ВИВЧАЄМО:

 • Бухгалтерський (фінансовий) облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Економіка підприємств різних типів
 • Загальнодержавні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси підприємств і організацій
 • Казначейська справа
 • Податкова система
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Економічний аналіз
 • Бухгалтерський облік і звітність у фінансових установах
 • Бухгалтерський облік у малому бізнесі
 • Інформаційні системи і технології в обліку

Сфера професійної діяльності:

Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих закладах освіти за ступеневими освітніми програмами та зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

 • торговельних, комерційних структурах у сфері послуг
 • у сфері гостинності та послуг
 • на виробництві
 • закладах ресторанного господарства
 • бюджетних установах
 • фінансово-кредитних установах
 • банківських установах
 • органах соціального забезпечення
 • органах фінансового контролю, незалежних аудиторських компаніях
 • Державній фіскальній службі
 • страхових агентствах
 • органах Державного казначейства
 • органах охорони здоров’я, освіти

Перше робоче місце Ви можете знайти, обійнявши посаду бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, касира, касира-експерта, завідувача каси, техніка облікової реєстрації, оператора комп’ютерного набору.

На спеціальності «Облік і оподаткування» цікаво навчатися завдяки активному використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, екскурсіях на провідні підприємства і організації міста та області, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, брейн-рингах, під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички

Практичне навчання відбувається на базі комп’ютеризованої навчальної бухгалтерії коледжу, де студенти опановують інформаційні системи обліку з використанням сучасного програмного забезпечення: системи автоматизації BAS, ULTRA, «М.Е.Док», «Арт-Звіт-Плюс», «Ліга-Закон Еліт», «Парус: Консультант» тощо. Виробнича практика організовується на кращих підприємствах Буковини.

Поряд з професійною підготовкою, у коледжі створені всі умови, для розвитку у студентів творчих здібностей за різними напрямами, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш насиченим. Працюють спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Випускники мають можливість продовжити навчання у вищих закладах освіти за ступеневими освітніми програмами та зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.

Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружньої обліково-економічної родини!