Нормативні документи

< Розділ 1. Установчі та реєстраційні документи

1.1. Статут.

1.2. Угода про спільні дії та співпрацю Коледжу зі споживчою кооперацією Буковини.

1.3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.4. Коледж зареєстрований в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Довідка про обліковий запис від 10.06.2022р.

1.5. Коледж є неприбутковою установою (організацією).
Витяг додається (скан-копія)

1.6. Акт про відповідність вимогам санітарним нормам ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

1.7. Акти,результати, протоколи підтвердження відповідності лабораторних замірів ДУ "Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗУ".

1.8. Про відповідність стану промислової безпеки та охорони праці.

1.9. Технічний звіт вимірювальної електротехнічної лабораторії.

1.10. Висновок про відповідність вимогам протипожежних норм приміщень Коледжу.

1.11. Інформація та Акти готовності захисних споруд цивільного захисту Коледжу.

Інші нормативні документи знаходяться на доопрацюванні.

< Розділ 2. Стратегія розвитку Коледжу

< Розділ 3. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

< Розділ 4. Структура та органи управління Коледжу

4.1. Адміністративна рада

- Положення про адміністративну раду

4.2. Бухгалтерія

- Положення про бухгалтерію коледжу

4.3. Відділення

- Положення про відділення

- Юридичне відділення

- Відділення економіки та комп’ютерних технологій

- Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій

4.4. Циклові комісії

- Положення про циклову комісію

- циклова комісія юридичних дисциплін (склад)

- циклова комісія соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін (склад)

- циклова комісія туристичних та технологічних дисциплін (склад)

- циклова комісія економічних та комерційних дисциплін (склад)

- циклова комісія комп'ютерних дисциплін (склад)

4.5. Педагогічна рада

- Положення про педагогічну раду

- План роботи

4.6. Науково-методична рада

 - Положення про науково-методичну раду

4.7. Методичний кабінет

- Положення про методичний кабінет

4.8. Приймальна комісія

- Профорієнтаційна робота

- Положення про приймальну комісію

4.9. Бібліотека

- Положення про бібліотеку коледжу

- Інформаційне забезпечення освітнього процесу

- Підручники для здобувачів профільної середньої освіти

4.10. Фахові гуртки

- Положення про фаховий гурток

- спеціальність 081 Право фаховий гурток «Юридична клініка»

- спеціальність 181 Харчові технології фаховий гурток «Творча майстерня»

- спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа фаховий гурток «Ресторатор»

- спеціальність 242 Туризм фаховий гурток «Турист- краєзнавець»

- спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність фаховий гурток «Комерсант»

- спеціальності 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  фаховий гурток «Баланс»

- спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія фаховий гурток «Блогер»

4.11. Кадрова служба

- Положення про кадрову службу коледжу

4.12. Канцелярія

- Положення про канцелярію

4.13.  Студентське самоврядування

- Положення про студентське самоврядування

- Положення про старостат

4.14. Гуртожиток

- Положення про гуртожиток

- Правила внутрішнього розпорядку для студентів, що мешкають у гуртожитку

4.15. Правила внутрішнього розпорядку

- Правила внутрішнього розпорядку працівників коледжу

Інші нормативні документи знаходяться на доопрацюванні.

< Розділ 5. Організація освітнього процесу

< Розділ 6. Кадрове забезпечення освітнього процесу

6.1. Атестація педагогічних працівників

- Положення про атестацію педагогічних працівників

- Графік атестації педагогічних працівників

- Зведена відомість результатів атестації педагогічних працівників

- Критерії оцінювання роботи викладачів коледжу

6.2. Підвищення кваліфікації викладачів коледжу

- Положення про підвищення кваліфікації

- Звіт викладачів коледжу про підвищення кваліфікації та стажування на підприємствах:

- 2019

- циклова комісія юридичних дисциплін (звіт)

- циклова комісія соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін (звіт)

- циклова комісія туристичних та технологічних дисциплін (звіт)

- циклова комісія економічних та комерційних дисциплін (звіт)

- циклова комісія комп'ютерних дисциплін (звіт)

- 2020

- циклова комісія юридичних дисциплін (звіт)

- циклова комісія соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін (звіт)

- циклова комісія туристичних та технологічних дисциплін (звіт)

- циклова комісія економічних та комерційних дисциплін (звіт)

- циклова комісія комп'ютерних дисциплін (звіт)

- 2021

- циклова комісія юридичних дисциплін (звіт)

- циклова комісія соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін(звіт)

- циклова комісія туристичних та технологічних дисциплін (звіт)

- циклова комісія економічних та комерційних дисциплін (звіт)

- циклова комісія комп'ютерних дисциплін(звіт)

План підвищення кваліфікації та проходження стажування викладачами коледжу на 2022 рік

- циклова комісія юридичних дисциплін (план)

- циклова комісія соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін (план)

- циклова комісія туристичних та технологічних дисциплін (план)

- циклова комісія економічних та комерційних дисциплін (план)

- циклова комісія комп'ютерних дисциплін (план)

Інші нормативні документи знаходяться на доопрацюванні.

< Розділ 7. Моніторинг якості освіти

7.1. Зовнішній моніторинг

7.1.1. Висновки попередньої акредитації

7.1.2. Акти перевірок

7.1.3. Відгуки роботодавців

7.1.4. Відгуки студентів та випускників (Відгуки)

- Анкета для опитування випускників

7.2. Внутрішній моніторинг

7.2.1. Результати комплексних кваліфікаційних екзаменів

7.2.2. Результати освітньої діяльності здобувачів освіти за 2021-2022 н.р.

7.2.3. Внутрішній моніторинг якості підготовки фахівців у коледжі

- Положення про внутрішній моніторинг

- Результати директорських контрольних робіт

7.2.4. Результати опитування студентів щодо якості освітніх послуг

Інші нормативні документи знаходяться на доопрацюванні.

< Розділ 8. Вступ до коледжу

< Розділ 9. Річний звіт керівника

< Розділ 10. Інша інформація

10.1. 10.1. Штатний розпис коледжу

10.2. 10.2. Кошторис (видатки і доходи) Коледжу

10.3. 10.3. Фінансовий звіт Коледжу

Інші нормативні документи знаходяться на доопрацюванні.