Студентська рада коледжу

Нормативні документи

Студентська рада коледжу - це незалежна, демократична студентська організація, основний орган соціального та правового захисту студентів Коледжу, головною метою якого є соціальний та правовий захист студентства, допомога у розвитку їх особистості, забезпечення реалізації оздоровчих програм.


голова Студентської ради

 • несе відповідальність за функціонування Студентської ради;
 • головує на засіданнях Студентської ради;
 • організовує роботу осіб, які виконують постійні доручення при Студентській раді;
 • презентує Студентську раду;
 • має право підпису документів від імені Студентської ради;
 • може делегувати частину своїх обов’язків заступникам.

заступник голови Студентської ради

 • в разі відсутності голови головує на засіданнях;
 • виконує делеговані йому повноваження.

секретар Студентської ради

 • веде протоколи засідань;
 • відповідає за документацію, вирішує і координує організаційні питання;
 • має право голосу у вирішенні спірних питань на засіданнях Студентської ради;
 • бере активну участь у діяльності Студентської ради;
 • обов'язково присутній на засіданнях Студентської ради.

сектор «Наука та Освіта»

 • беруть участь у всіх зборах Студентської ради;
 • значну увагу приділяють студентам,які проживають у гуртожитку;
 • спільно з адміністрацією розробляють навчальні й наукові заходи (конференції, дебати);
 • подають інформацію про наукове життя іншим членам Студентської ради;
 • допомагають іншим членам Студентської ради та має право на одержання допомоги і потрібної інформації;
 • запроваджують нові проекти щодо освітнього та наукового життя коледжу.

сектор «Культура та спорт»

 • налагоджує культурно-масову роботу в коледжі;
 • заохочує студентів до активного життя;
 • спільно з адміністрацією коледжу розробляють культурно-масові заходи;
 • вивчає пропозиції студентів щодо покращення життя в навчальному закладі шляхом анкетування, тестування;
 • допомагає іншим членам Студентської ради коледжу;
 • впроваджує нові проекти щодо культурного життя коледжу;
 • бере участь у вирішенні питань стосовно проведення культурно-масових заходів;
 • вносить пропозиції на проведення конкурсів, спортивних змагань і стосовно нагородження;
 • бере участь у всіх зборах Студентської ради.

сектор інформації та міжвузівських зв’язків

 • організовують оформлення стендів, газет та повідомлень;
 • готують і подають інформацію членам Студентської ради;
 • повідомляють про позачергові збори, про проведення свят, різних заходів та подій, що будуть відбуватися в Коледжі та і інших ВНЗ;
 • співпрацюють з всіма комітетами;
 • ведуть соц.мережі.

сектор «Милосердя»

 • ініціює й організовує благодійні акції та допомогу студентам, що мають статус інвалідів,сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування;
 • організовують благодійні походи в дитячі будинки,інтернати;
 • організовують благодійні концерти за участю студентів коледжу;
 • заохочують студентів для участі у благодійній акції.

сектор «Культури та дозвілля»

 • створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, відпочинку і розваг;
 • підтримка соціально важливих ініціатив, створення умов для роботи любительських об’єднань та клубів за науково-технічними, екологічними, художньо- естетичними та іншими інтересами;
 • забезпечення реалізації програм та проектів по задоволенню культурних та соціальних потреб студентів.