Бібліотека

Бібліотека - основний структурний підрозділ коледжу, завдання якого - забезпечення навчального процесу необхідною інформацією (навчальною, довідково - енциклопедичною), новітніми періодичними виданнями,електронними документами, надання додаткової інформації через мережу Інтернет.

Діяльність бібліотеки розпочалася у далекому 1940 році з одного пункту видачі літератури й одного співробітника.

Сьогодні бібліотека коледжу стала для викладачів і студентів інформаційно-навчальним центром. Книжковий фонд бібліотеки складає 80 тисяч примірників навчальної та художньої літератури та більше 90 найменувань періодичних видань. Особливо цінною часткою фондів є рідкісні видання XIX та початку XX століть: ілюстроване видання А.Е.Брэма «Жизнь животных» в 10 томах (1893р.), «История Екатерины Второй» Більбасова В.А. (1890р.), підшивки журналу «Нива» (1912р.)

Обслуговування студентів ведеться в абонементному обслуговуванні та в читальному залі, укомплектованому сучасними комп'ютерами з виходом в Інтернет. З 2008 року на базі читального залу коледжу працює електронна бібліотека, з метою наповнення якої ведеться постійна робота над створенням електронних версій навчально-методичних комплексів дисциплін, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів.

На базі бібліотеки організовуються книжкові виставки, тематичні вечори, присвячені творчості відомих письменників та митців.