Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін

Швець
Оксана Павлівна

викладач-методист
голова циклової комісії філологічних дисциплін

Викладає дисципліни:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Борис
Людмила Миколаївна

кандидат філологічних наук
викладач-методист

Викладає дисципліни:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Постівка
Дідіна Михайлівна

Відмінник освіти України

Викладає дисципліни:

 • Французька мова

Гамула
Лілія Мирославівна

завідувач методичним кабінетом

Викладає дисципліни:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Горук
Людмила Михайлівна

Викладає дисципліни:

 • Англійська мова

Демич
Надія Дмитрівна

Викладає дисципліни:

 • Англійська мова

Заморняк
Наталія Василівна

Викладає дисципліни:

 • Німецька мова

Кречун
Неля Драгушевна

Викладає дисципліни:

 • Англійська мова

Оробець
Наталія Федорівна

Викладає дисципліни:

 • Зарубіжна література
 • Основи психології
 • Психологія та етика ділових відносин

Фреяк
Альона Василівна

Викладає дисципліни:

 • Англійська мова

НАПРЯМКИ РОБОТИ:

Рідна мова є могутнім знаряддям пізнання національної культури, історії свого народу. А тому основними проблемами, над розв’язанням яких працюють викладачі циклової комісії філологічних дисциплін, є:

 • викладання дисциплін з орієнтацією на загальнолюдські цінності;
 • гуманізація навчально-виховного процесу, розвиток творчої особистості студента та викладача.

Основні завдання циклової комісії:

 • впровадження вітагенних технологій навчання;
 • забезпечення якісної підготовки студентів, що передбачає розвиток молодої людини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, створення умов для самовизначення, самореалізації;
 • розвиток різноманітних видів компетенції: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, соціолінгвістичної, соціокультурної;
 • розробка сучасних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес;
 • виховання етнонаціональних, громадянських, особистісних якостей у студентів на основі педагогіки толерантності, діалогу культур.

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін створюють умови розвитку особистості студента, сприяють її духовному піднесенню, формують мислячу, творчу, інтелектуально розвинену особистість. Весь навчально-виховний процес, що здійснюють викладачі, зорієнтований на використання ефективних педагогічних технологій, за допомогою яких поповнюються знання, розвиваються вміння, пізнавальна активність і самостійність студентів. Для індивідуальної роботи зі студентами викладачі циклової комісії використовують особистісно-орієнтований підхід у навчанні, який враховує потенціал кожного студента, його вікові та психологічні особливості, рівень розвитку.

Вивчення іноземної мови розкриває перед людиною нові можливості, робить багатшим її духовний світ. На заняттях англійської мови викладачі використовують прогресивні методики викладання (рольові ігри, кейс-методи), що відіграють важливу роль для розвитку професійних здібностей студентів.

На засіданнях циклової комісії активно обговорюються питання, пов’язані з актуальними завданнями вдосконалення мовної освіти студентів, реалізації особистісно зорієнтованого навчання, застосування інноваційних технологій навчання – інтерактивних, ІКТ, принципів інтегративності, ідей розвивального навчання, що змінюють акценти із репродуктивних знань на формування творчої особистості.

Одним із важливих напрямків роботи комісії є підвищення рівня практичної підготовки студентів до професійної діяльності. У центрі уваги філологів – організація науково-дослідної, самостійної роботи зі студентами, вивчення та запровадження методики індивідуальних консультацій, форм роботи з обдарованою молоддю.

Показником якості навчання є студенти-переможці олімпіад та конкурсів. Призерами ІІ етапу (обласного) Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика за останні роки стали такі студенти: Мельничук Ірина (2010р. кер. Борис Л.М. ), Татарин Іванна (2012р., кер. Гамула Л.М.); Всеукраїнських обласних олімпіад серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - Катан Уляна (2012р. кер. Швець О.П.), активні учасники Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: Фроляк Марія (2012р., кер. Борис Л.М.), Гушилик Антон (2013р., кер. Швець О.П.) та Гільчук Христина (2013р., кер. Паринюк О.М.)

Щорічно у коледжі проходять дні до пам’ятних дат письменників, до Дня писемності та рідної мови, до Дня Європи. Викладачі цікаво, змістовно, творчо проводять огляди-конкурси стінних газет, ілюстрації до художніх творів, «круглі столи», вікторини, конкурси, конференції, тематичні вечори, інтелектуальні ігри, брейн-ринги, зустрічі з цікавими людьми .

 

Викладачі циклової комісії здійснюють постійний пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Впровадження нових інноваційних технологій не обійшло стороною і прагнення викладачів циклової комісії включитися в цей процес. Тому розроблено ряд тестових програм з навчальних дисциплін, електронні підручники, навчальні посібники:

 • Борис Л.М., Швець О.П. Українська мова: навчальний посібник.- Чернівці, 2009.
 • Швець О.П. «Життєпис письменників. Огляд життя і творчості»: навчальний посібник. – Чернівці, 2007.
 • Українська мова:навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. та учнів старших класів ЗОШ / автор-укл. О.М.Паринюк . – Чернівці: Вид. дім «РОДОВІД», 2013.
 • «Сучасна українська література (кінець ХХ – початок ХХІ ст..)» навчальний посібник для студентів ІІ курсу вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. та учнів старших класів ЗОШ / укл. О.М.Паринюк . – Чернівці: Вид. дім «РОДОВІД», 2013.
 • Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. – Чернівці: Вид. «Місто», 2010.
 • «Празька поетична школа»: навчально-методичні матеріали для студентів І курсу ВНЗ І-ІІ р.а. / укладач Л.М Борис, О.І.Сторощук. – Чернівці, 2012.