ЧКЕПК :: СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

22 квітня 2020р., вперше в режимі on-line, відбулася традиційна студентська науково-практична конференція «Інноваційні процеси та їх вплив на ефективність діяльності підприємства», під час якої були заслухані та обговорені доповіді студентів – науковців, представників усіх відділень Коледжу, з актуальних питань економічного розвитку національної економіки та розглянуті проблеми подальшого її реформування на основі впровадження інновацій у діяльність вітчизняних підприємств

Рішенням науково-методичної ради Коледжу за результатами проведення конференції кращими визнано п’ять студентських наукових робіт, серед яких право представити Коледж на XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України, м. Львів, надано студентам:
-Бойчук Ілоні, студентці юридичного відділення, із доповіддю «Основні зміни законодавства України у сфері трансплантації анатомічних матеріалів України», науковий керівник – к.ю.н. Модель Т.М.;
-Язилець Катерині, студентці економічного відділення, із доповіддю «Результати фінансової децентралізації на прикладі ОТГ Чернівецької області», науковий керівник – Сапожнік О.М.

Ще три наукові доповіді студентів буде включено у Збірку наукових праць викладачів та молодих вчених Коледжу, серед них роботи:
-Золотої Сніжани, студентки відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій, із доповіддю «Сервісна політика ресторанів. Точки враження», науковий керівник – Луцик Г.М.;
-Курус Олександри, студентки відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій, із доповіддю «Сучасні тенденції в оздобленні кондитерських виробів», науковий керівник – Шмельова Л.В.;
-Пензар Роксолани, студентки економічного відділення, із доповіддю «Український шлях інновацій», науковий керівник – Коваленко В.П.

ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ ТА БАЖАЄМО ЇМ УСПІХІВ ТА ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ!