Викладачі циклової комісії комерційних та комп’ютерних дисциплін:

Ткачук
Емма Юліанівна
методист відділення економіки та комп'ютерних технологій

Викладає дисципліни: 

 • "Товарознавство"
 • "Торговельна реклама"
 • "Вступ до фаху"
 • "Навчальна практика"

Мартинюк
Наталія Анатоліївна

голова циклової комісії комерційних та комп’ютерних дисциплін

Викладає дисципліни:

 • "Основи маркетингу"
 • "Маркетингові комунікації"
 • "Політична економія"
 • "Економічна теорія"

Руснак
Анелія Василівна

викладач-методист

Викладає дисципліни:

 • "Менеджмент"
 • "Основи менеджменту"
 • "Етика бізнесу"
 • "Основи бізнесу"
 • "Основи підприємницької та управлінської діяльності"
disyak

Дісяк
Михайло Якович

викладач-методист,
автор багатьох підручників та навчальних посібників

Викладає дисципліни: 

 • "Обладнання підприємств торгівлі"
 • "Устаткування ЗРГ"
 • "Охорона праці в галузі"
 • "Основи охорони праці"
 • "Охорона праці"

Апопій
Генадій Вікторович

аспірант ЛРІДУ НАДУ

Викладає дисципліни:

 • "Комерційна діяльність"
 • "Логістика"
 • "Захист прав споживачів"
 • "Навчальна практика"

Коваленко
Вікторія Павлівна

Викладає дисципліни: 

 • "Оргтехніка"
 • "Основи торговельного підприємництва"
 • "Оргоанізація готельного обслуговування"
 • "Вступ до фаху "
 • "Навчальна практика"

Барчик
Вадим Євгенович

Викладає дисципліни: 

 • "Митні платежі"
 • "Основи митної справи"
 • "Правові засади мтної справи"
 • "Митне право"
elenchyna

Єленчина
Наталія Петрівна

Викладає дисципліни:

 • "Географія"
 • "Основи стандартизації, метрології та управління якістю"
 • "Організація транспортного обслуговування"
 • "Навчальна практика"

Бабенков
Сергій Володимирович

Викладає дисципліни: 

 • "Інформаційні системи і технології в обліку"
 • "Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах"
 • "Системне програмне забезпечення"
 • "Комп'ютерні системи і мережі"
 • "Програмування мовою Асемблер"

Грод
Анжела Іванівна

Викладає дисципліни: 

 • "Основи інформатики і обчислювальної техніки"
 • "Офісне програмне забезпечення"

Двірничук
Костянтин Васильович
кандидат фізико-математичних наук

Викладає дисципліни: 

 • "Архітектура персонального комп`ютера"
 • "Програмування"
 • "Навчальна практика з програмування"

Андріука
Валентина Володимирівна

Викладає дисципліни: 

 • "Інформатика та комп'ютерна техніка"
 • "Комп'ютерні технології в юридичній діяльності"

Стажування

Гуцуляк
Іван Іванович
кандидат фізико-математичних наук

Викладає дисципліни: 

 • "Фізика"
 • "Теорія електричних і магнітних кіл"