ЧКФКЕП :: Кваліфікаційний екзамен на здобуття робітничих професій Офіціант та Бармен

18 та 19 травня студенти третього курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа склали кваліфікаційний екзамен на здобуття робітничих професій Офіціант, Бармен, що передбачено освітньо-професійною програмою.

Кваліфікаційний екзамен проведений по завершенню технологічної практики є підсумком набутих знань, які були отримані на заняттях теоретичного навчання та застосовані під час практики на підприємствах ресторанного господарства. Під час іспиту студенти вміло демонстрували свої практичні навики, проявили креативність та творчість, здивували винахідливістю та завзятістю. Екзаменаційна комісія високо оцінила роботи студентів.

Приємно, що якісну підготовку здобувачів освіти відзначила спікер-стейкхолдер, голова екзаменаційної комісії – Бадюк Наталія Олександрівна, технік-технолог закладу швидкого харчування «Гном» та викладачі фахових дисциплін. За рішенням кваліфікаційної комісії студентам присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії.