ЧКЕПК :: Заняття – ділова гра «Продай кредит!» для студентів економічних спеціальностей

В умовах використання компетентнісного підходу одним із основних завдань сучасної педагогіки є формування активної інтелектуальної особистості, яка має високий рівень професійних знань, здатна креативно мислити, проявляти ініціативу, творчо вирішувати життєві та професійні завдання. Одним із шляхів реалізації цього завдання є використання в освітньому процесі нестандартних форм організації навчання.

30 жовтня для майбутніх фінансистів та бухгалтерів викладачем Сапожнік Ольгою Михайлівною було проведено бінарне інтерактивне заняття з дисциплін «Банківські операції» та «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» на тему: «Оформлення і опрацювання документів на видачу й погашення різних видів кредитів».

Заняття проходило у формі ділової гри із використанням інтерактивних технологій та роботи у групах. Студенти представили три команди, кожна з яких підготувала проект – «Умовний банк». Керівниками проектів виступили кращі студенти групи: Ярмистий Дмитро презентував ПАТ АБ «ВелфейрБанк», Субаш Андрій – ПАТ АБ «Black Bank», Цуркан Павло – ПАТ АБ «SmartBank».

Кожна команда аргументовано доводила переваги кредитної політики саме свого банку для позичальників (фізичних і юридичних осіб) за різними видами кредитів. Для підвищення мотивації студентів та поглиблення професійної спрямованості навчальний матеріал практичного заняття повністю ґрунтувався на реальних документах діючих банківських установ, з використанням статистичних даних Національного банку України про суми виданих кредитів та процентні доходи банків станом на 1 серпня 2018 року.

Під час виконання практичної роботи студенти відтворили кредитний процес банку: проводили переговори з позичальниками, аналізували фінансовий стан позичальників за формами фінансової звітності та довідкою про доходи з місця роботи, оформляли кредитні договори та договори застави, нараховували проценти, проводили запис операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Для успішного виконання практичної роботи студентам необхідно було реалізувати міждисциплінарні зв’язки та застосувати раніше отримані знання з дисциплін: «Банківські операції», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Фінансовий облік».

Заняття пройшло у діловій, доброзичливій атмосфері, знайшло позитивний відгук у студентів. За їх словами, проведене заняття дало змогу максимально наблизити освітній процес до практичної діяльності банку з кредитування клієнтів, сприяло закріпленню теоретичних знань та набуттю практичних навиків з видачі, погашення й обліку за різними видами кредитів.

View the embedded image gallery online at:
http://college.cv.ua/625-2018-11-01-kredit#sigProGalleria85b4705e1e