ЧКЕПК :: Якість освіти у Коледжі перевіряє Львівський торговельно-економічний університет

В рамках співпраці між Чернівецьким кооперативним економіко-правовим коледжем і Львівським торговельно-економічним університетом 12 березня 2019 року відбулася перевірка рівня знань та професійних навичок студентів випускних груп професорсько-викладацьким складом ЛТЕУ.

За результатами проходження перевірки якості підготовки фахівців у формі тестування з фахових дисциплін студенти Коледжу показали достатній рівень знань, який відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та забезпечує мобільність випускників на ринку праці.

На спільному засіданні науково-педагогічних працівників Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу та Львівського торговельно-економічного університету було відзначено, що такі форми роботи в рамках співпраці між закладами вищої освіти дають можливість достатньо об’єктивно оцінювати ефективність роботи педагогічного колективу коледжу та розробляти дієві шляхи удосконалення підготовки фахівців.

Кращі студенту Коледжу були запрошенні до Львову на зустріч з професорського-викладацьким складом Львівського торговельно-економічного університету.